Στη Δράση μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το επιθυμεί.

Κάθε προμηθευτής πρέπει να δημιουργήσει έναν κεντρικό λογαριασμό (master account) στο Πληροφοριακό Σύστημα Καταστημάτων της Δράσης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ιστοσελίδα http://pupilslaptop-order.digitalaid.gr.

Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται στο κείμενο.