Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός προμηθευτή στη δράση «Φορητός Μαθητικός Υπολογιστής» είναι να:

  • λειτουργεί νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια
  • εκδίδει το κατάστημα Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης
  • έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο