Η εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ανακοινώνει ότι η πληρωμή των προμηθευτών που συμμετείχαν στο έργο «Φορητός Μαθητικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής» ξεκινά τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2010. 

Η καταβολή της πληρωμής στους προμηθευτές γίνεται με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό όψεως της επιχείρησης, κατόπιν επιτυχούς προσκόμισης και ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών.

Δείτε αναλυτικά στο επισυναπτόμενο.