Η εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. ενημερώνει ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού η χρηματοδότηση του έργου «Φορητός Μαθητικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής» θα ξεκινήσει το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου 2010.