Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ανακοινώνει ότι από την 1η Οκτωβρίου 2009 οπότε ξεκίνησε η διανομή του μαθητικού υπολογιστή, έως σήμερα, αποκτήθηκαν 111.500 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Το πλήθος τους αντιστοιχεί στο 98,7% των μαθητών Α' Γυμνασίου, που μέσω των γονέων τους δήλωσαν συμμετοχή και ενεγράφησαν στη δράση στα κατά τόπους γυμνάσια της χώρας.

Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία για την απόκτηση του μαθητικού υπολογιστή έως τις 7 Νοεμβρίου 2009, με στόχο τη συμμετοχή του συνόλου των εγγεγραμμένων στη δράση.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ίδιας δράσης έχουν ήδη αποκτήσει φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή 7.700 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πρόκειται να διδάξουν στην Α' Γυμνασίου κατά το τρέχον σχολικό έτος.