Από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2009, και ώρα 6.00μμ ξεκινάει η διαδικασία διάθεσης μαθητικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους εκπαιδευτικούς που είναι δικαιούχοι της δράσης «Φορητός Μαθητικός Υπολογιστής». Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προμηθευτούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή από το κατάστημα της επιλογής τους.

Για την ομαλή και άμεση απόκτηση των μαθητικών ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει αυτοί να παραλαμβάνουν από το Γυμνάσιο μαζί με το Κουπόνι και Βεβαίωση Δικαιώματος Συμμετοχής με τα ορθά στοιχεία τους.

Κατά τα λοιπά θα πρέπει να τηρηθεί το σύνολο οδηγιών της εγκυκλίου 120765/Γ2 30.09.2009.