Από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2009, και ώρα 09.00πμ, τίθεται σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα που υποστηρίζει τη διαδικασία παραγγελίας των μαθητικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Με την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος οι δικαιούχοι μαθητές μαζί με τους κηδεμόνες τους μπορούν να προμηθευτούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή από το κατάστημα της επιλογής τους.

Η προμήθεια των μαθητικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2009.