Διευκρινίζεται ότι τα Σχολεία που παρέδωσαν Επιστολές-Κουπόνια σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου μετά την αποστολή της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Διανεμηθέντων Κουπονιών προς την εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., θα πρέπει  να αποστείλουν τα επιπλέον στοιχεία στην εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 106661/Γ2 - 04.09.2009 Εγκύκλιο.

Η νέα Συγκεντρωτική Κατάσταση μπορεί να είναι είτε συμπληρωματική της προηγούμενης (νέο έγγραφο μόνο με τα επιπλέον στοιχεία) είτε να περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων.