Για την καλύτερη και πληρέστερη προετοιμασία των συμμετεχόντων στη διαδικασία διανομής των Μαθητών Φορητών Υπολογιστών μέσω κουπονιών σε όλους τους μαθητές που θα εγγραφούν στην Α' Γυμνασίου για τη σχολική χρονιά 2009-2010 έχει αναρτηθεί Δοκιμαστική Έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pupilslaptop.test.dblab.ece.ntua.gr.

Η δοκιμαστική έκδοση διαθέτει το σύνολο της λειτουργικότητας του συστήματος το οποίο θα υποστηρίξει τη διαδικασία παραγγελίας των Μαθητικών Φορητών Υπολογιστών στα καταστήματα, και διαθέτει, σε κάθε νέο κεντρικό λογαριασμό (master account), 100 κουπόνια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δοκιμαστικούς σκοπούς.

Υπενθυμίζεται ότι η δοκιμαστική έκδοση θα λειτουργεί για λίγες ημέρες μόνο.