Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο για τη Δράση «Ψηφιακή Τάξη: α’ φάση υλοποίησης Διανομή μαθητικού φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή».