Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό τόπο για το έργο «Φορητός Μαθητικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής» το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακή Τάξη» (digi-classroom). Η Δράση αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εδώ υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη διανομή του μαθητικού φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, τις διαδικασίες υλοποίησής της, το φορέα που την υλοποιεί, καθώς και επιμέρους ενημερωτικά στοιχεία.

Οι γονείς/κηδεμόνες, καθηγητές και τα ενδιαφερόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης, μπορούν να συμβουλεύονται την ενότητα "Νέα-Ανακοινώσεις" για ό,τι νεώτερο σχετικά με τη διανομή του μαθητικού φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, την ενότητα "Συχνές Ερωτήσεις"  καθώς και να επικοινωνούν με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης υποβάλλοντας γραπτά ερωτήματα στο info@digitalaid.gr.